Komitet Naukowy:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc
Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczor
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
Prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat
Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Prof. dr hab. n. med Leszek Sagan
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Prof. dr hab. n. med. Maciej Śniegocki
Dr n. med. Witold Libionka


Komitet Organizacyjny:     

Przewodniczący:
Dr n. med. Witold Libionka
Członkowie:
Dr n. med. Łukasz Grabarczyk
Dr n. med. Jarosław Dulski
Dr n. med. Mariusz Sowa
Lek. med. Patryk Kurlandt
Lek. med. Jakub Wiśniewski