Biuro Organizacyjne

'Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji (INS)'


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin

Zuzanna Bakun, Event Manager, tel. + 48 884 626 626
Bartosz Kasznia, Prezes Zarządu, tel. + 48 691 460 809
mail: konferencjaptnm@gmail.com